Svým nástrojovým obsazením a přítomností sólové zpěvačky vychází FLAIR z moravské lidové tradice: zde, na Moravě, se všichni členové FLAIRu narodili, zde žijí a zde naplňují svět hudbou a zpěvem. Tu a tam si však FLAIR "odskočí" pro textovou či melodickou inspiraci do sousedního Slezska, na Slovensko, ale i do Rumunska, Moldávie nebo prostě jinam...

Obsahem přináší FLAIR symbiózu hudby lidové a hudby vážné. Stálé obsazení muzikantů bez alternací spěje k sehranému a sezpívanému "FLAIRu", který svým repertoárem vychází z Leoše Janáčka, Bély Bartóka, ale i z odkazu karpatských hudců, bukurešťských Romů a v neposlední řadě ze skladatelských kreací svého uměleckého vedoucího Jan Rokyty mladšího.

Ensemble FLAIR spatřil světlo muzikantského světa na podzim roku 2014 a jeho krátká kariéra se doposud vyvíjela takto: po úspěšném startu v rozhlasovém cyklu "Zpěvem k srdci" získal FLAIR v dubnu roku 2015 prestižní 1. cenu v Mezinárodní rozhlasové soutěži "GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU 2015" (za hudební zpracování moravské lidové písně "Ej, lásko, lásko"), hned poté natočil své první album pod názvem "Od pramenů k moři..." (Indies Happy Trails), v témže roce hostoval v televizním pořadu "U nás" Magdaleny Múčkové (TV NOE) a v roce 201 6 se velkou mírou podílel na profilovém albu své sólistky Kláry pod názvem "V klíně rodných hor" (Indies Happy Trails). Poslední jmenované CD se těší velkému zájmu hudebních recenzentů a kritiků, např. v hudebním magazínu "Rock & All". V listopadu 2016 se Ensemble FLAIR účastnil Mezinárodního hudebního festivalu MUSICA PURA nadžánrovou interpretací Moravské lidové poezie v písních v programu "Písňové studánky Leoše Janáčka"&nbs p;spolu se světoznámými českými umělci: sopranistkou Martinou JANKOVOU a klavíristou Ivo KAHÁNKEM. Záznam koncertu na Velikonoční pondělí roku 2017 odvysílala ČT art pod názvem Janková zpívá Janáčka.

Účinkují:

JAN ROKYTA cimbál - umělecký vedoucí

studoval hru na cimbál u Ludmily Dadákové na Konzervatóriu v Bratislavě a hru na zobcovou flétnu u Waltera van Hauweho a Paula Leenhoutse na Sweelinck-Conservatoriu v Amsterdamu. Svou kariéru zahájil v Cimbálové muzice TECHNIK Ostrava, založené v roce 1958 jeho otcem Janem Rokytou seniorem. Mimo Technik byl v období 1988-1992 stálým hostem BROLNu a OĽUNu a spolupracoval tak se spičkovými osobnostmi moravské a slovenské lidové hudby, jakými byli a jsou Jindřich Hovorka, Miroslav Dudík a Štefan Molota. V oblasti soudobé vážné hudby spolupracoval Jan Rokyta se Symfonickým orchestrem bratislavského rozhlasu a později v Nizozemí s ASKO-Schönberg ensemble, Nederlands Blazers ensemble, Het Nieuw ensemble, Concertgebouworkest či Rozhlasovou komorní filharmonií. V poslední době je rovněž častým hostem symfonických a komorních orchestrů v Německu a Rakousku jako např. Österreichisches Ensemble für Neue Musik, Klangforum a Radio-Symfonieorchester Südwestrundfunk Stuttgart. V oblasti světového folkloru získal Jan Rokyta bohaté zkušenosti v orchestru MEZINÁRODNÍHO FOLKLORNÍHO DIVADLA v Amsterdamu, kde působil v letech 1995-2002 jako instrumentální sólista a hudební realizátor a v sezoně 2007-2008 jako hudební ředitel tohoto tělesa. Spolupráce se židovskou zpěvačkou Shurou Lipovsky byla v roce 2004 korunována účastí na Mezinárodních festivalech židovské hudby v Krakově, Weimaru a Amsterdamu. Spolu s manželkou Liselotte Rokyta vytvořil Jan Rokyta netradiční nástrojové spojení Panovy flétny a cimbálu. Jejich koncertní program obsahuje jak folklorní hudbu východní Evropy, tak i transkripce a původní skladby pro Panovu flétnu a cimbál. Jan Rokyta je externím hudebním redaktorem Českého rozhlasu, pro jehož ostravskou regionální stanici připravuje folklorní pořady "Zazpívejte si s námi" a "Píseň domova". Jan Rokyta je rovněž dramaturgem, producentem a moderátorem pravidelného koncertního cyklu "Zpěvem k srdci", ve kterém dává hudební slovo špičkovým folklorním i nadžánrovým souborům a sólistům z České republiky i ze zahraničí. Jan Rokyta je předsedou moravskoslezské a celostátní poroty soutěže v dětském lidovém zpěvu "Zpěváček" a je velkým propagátorem šíření a zkvalitňování lidového zpěvu mezi dětmi a mládeží v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Jan Rokyta je rovněž uměleckým ředitelem Mezinárodního folklorního festivalu MUSICA PURA, jehož první ročník uzřel světlo světa v roce 2015. Festival se koná každoročně v Ostravě a na vysoké úrovni přináší posluchačům hudební kreace, které se jakýmkoliv způsobem dotýkají lidového umění. V přípravách festivalu jsou Janu Rokytovi zdárnými partnery nejen jeho kolegyně a souputnice z FLAIRu Klára Blažková, ale i houslistka a organizátorka Halina Františáková. Paralelně s kariérou profesionálního hudebníka se Jan Rokyta začal věnovat profesionálně i vínu, a to studiem na Nizozemské Vinné Akademii v letech 2003-2004. Po absolvování této instituce se stal diplomovaným „Vinologem“ a od roku 2006 se dále vzdělával u britské organizace WINE AND SPIRIT EDUCATION TRUST, kde v roce 2009 ukončil studium čtvrtého stupně „Diploma Course“ a stal se tak řádným členem této organizace (AIWS - Associated Member Institue Wine and Spirit). V roce 2010 získal v německém Geisenheimu titul „Weinakademiker rakouské vinné akademie”, a to obhajobou diplomové práce o exportním potenciálu moravských vín. Jan Rokyta vyučuje od roku 2011 na Pražské Vinné Akademii (Prague Wine Academy) a je pětinásobným finalistou nizozemské degustační soutěže „Prix Pommery“. V roce 2009 se stal laureátem této soutěže a zárověň „Nizozemským Vinologem roku 2010“.

KLÁRA BLAŽKOVÁ zpěv

má přes své mládí na svém kontě již tři sólové kompaktní disky pod názvy „Laštověnka lítá“ (2007) a „BROLN uvádí Kláru Blažkovou a její přátele“ (2010) a „V klíně rodných hor“ (2016). Základní hlasové techniky si osvojila ve vsetínských pěveckých sborech PaedDr. Heleny Kaločové a v soukromých hodinách zpěvu. V roce 2001 získala 2. místo v celostátní pěvecké soutěži KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK. V tomto období se začala blíže seznamovat s lidovou písní a folklorem. O rok později se Klára zúčastnila celostátní soutěže dětských interpretů lidových písní ZPĚVÁČEK. Právě díky této soutěži, kde obsadila 2. místo, se jí dostalo příležitosti zazpívat si s Vojenským uměleckým souborem ONDRÁŠ z Brna, s Orchestrem ľudových nástrojov Rádio Bratislava (OĽUN) a s ostravskou Cimbálovou muzikou TECHNIK Jana Rokyty. Následovala spolupráce se Zdeňkem KAŠPAREM, primášem CM JASÉNKA, s rožnovskou CM SOLÁŇ, s Valašským orchestrem lidových nástrojů (VOLN) a s Cimbálovou muzikou & Taneční skupinou KOTÁR. Od roku 2007 je Klára kmenovou sólistkou Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů (BROLN). V letech 2003-2005 se jako sboristka i sólistka komorního kvarteta podílela na hudebních barokních projektech dirigenta Romana Válka spolu s pěveckým sborem CANTICUM CAMERALE (Zlín), barokního souboru MUSICA FLOREA pod vedením Marka Štryncla. Láska k hudebnímu folkloru se promítla i do budoucího profesního zaměření Kláry. Po úspěšném ukončení osmiletého studia na Masarykově gymnáziu ve Vsetíně se rozhodla své zálibě věnovat intenzivněji a odborněji. Vystudovala dva magisterské obory: Management v kultuře a Etnologii na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti Klára pracuje na pozici PR Manager a produkční Domu kultury Vsetín, zajišťuje PR a je členkou přípravného týmu Mezinárodního hudebního festivalu MUSICA PURA v Ostravě, podílí se na tvorbě a realizaci folklorních programů (MFF Vsetínský krpec, MFF Léto na Soláni), poskytuje konzultace a hlasovou průpravu v oblasti lidového zpěvu, umělecky vede svou dívčí Pěveckou skupinu KOTÁR a pravidelně zasedá v porotách soutěží interpretů lidových písní. Nejen pěvecký, ale také herecký úspěch zaznamenala v roce 2013 coby hlavní představitelka OSLOBODĚNÉ SLIBKY, lidové zpěvohry o čtyřech dějstvích pro orchestr, sóla a sbor na motivy pověstí z Velkých Karlovic autorů Ivany a Jiřího Kašparových. Inscenace v režii Miroslava Urubka se díky nadšenému přijetí diváků a uděleným cenám na soutěžní přehlídce Divadelní Vsetín, probojovala až na JIRÁSKŮV HRONOV - nejstarší celostátní přehlídku amatérských divadel v České republice. Po boku Ensemble FLAIR se Kláře umělecky daří, o čemž svědčí hned dva významné úspěchy v rámci bienále Mezinárodní soutěže rozhlasových nahrávek hudebního folkloru GRAND PRIX SVETOZÁRA STRAČINU v Bratislavě, kde v roce 2015 s Ensemble FLAIR získali 1. místo "hlavní cenu" za píseň "Ej, lásko, lásko". Svůj pěvecký talent stvrdila v soutěži i v roce 2017, kde v konkurenci 46 snímků z celého světa obsadila 3. místo s nahrávkou stereofonní kompozice Jana Rokyty s názvem "V klíně rodných hor", jejíž je Klára jedinou interpretkou. Kromě lidové písně a folkloru se Klára od roku 2005 věnuje také interpretaci jazzu. Lyrický, do tmava zabarvený mezzosoprán Kláry Blažkové je tak díky své verzatilnosti dobře využitelný v různých hudebních žánrech. Zpěvačku charakterizuje věrné procítění hudebního materiálu, neutuchající zájem o práci s detaily, jakož i neustálá snaha o věrnou stylovou interpretaci a pravdivost pěveckého projevu.

JIŘÍ PIVOVARČÍK klarinet

S klarinetem začínal na ZUŠ v Hranicích u pana učitele Mojmíra Chudy. Ve 14 letech získal 1.místo v celostátním kole soutěže ve hře na klarinet. V letech 1985-1990 studoval na konzervatoři v Kroměříži, následně pak v letech 1990-1995 na HAMU v Praze v klarinetové třídě prof. Petra Čápa. Souběžně s hudebním vzděláním se věnoval studiu germanistiky a v letech 1995-1997 tak mohl díky podpoře stipendia DAAD absolvovat postgraduální studium na Hochschule für Musik v Mnichově ve třídě prof. Starkeho a poté také ve Výmaru u sóloklarinetisty Mnichovské filharmonie Martina Spannenberga. V Bavorsku vystupoval jako sólový, komorní a orchestrální hráč s řadou souborů. Byl členem Symfonického orchestru v bavorském Hofu a Moravské filharmonie Olomouc. Hru na klarinet vyučoval na ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí. Od roku 1999 působí jako středoškolský učitel na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Je členem cimbálové muziky KOTÁR, s níž natočil několik CD.

PETR VALA housle

se narodil ve Valašském Meziříčí a pochazí z muzikantské rodiny: jeho otcem je známý rožnovský klarinetista Zdeněk Vala. Po studiu houslí u Drahomíry Klimkové a Zity Vinklerové na Základní umělecké škole v Rožnově pod Radhoštěm absolvoval Petr jeden rok studia na rožnovské Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel v oboru mechanik/elektronik. Z důvodu většího zájmu o housle než o drátky a žárovky však Petr studium technického směru opustil a uspěl v přijímacích zkouškách na Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži. Zde studoval v houslové třídě Mgr. Václava Křivánka. Studium na kroměřížské konzervatoři ukončil absolventskou zkouškou v roce 2013. V současné době studuje Petr druhým rokem na VŠMU v Bratislavě ve třídě Mgr. art. Roberta Marečka. Po první zkušenosti v dětské cimbálové muzice na ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm vedly Petrovy kroky postupně do cimbálových muzik Malý Radhošť, Velký Radhošť, Beskyd ze Zubří a Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem. V současné době vede Petr svou vlastní cimbálovou muziku KOSÁR.

LUKÁŠ ŠVAJDA kontrabas

Absolvoval základy hry na kontrabas ve třídě Jana Maliny na základních uměleckých školách ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Rožnově pod Radhoštěm. Souběžně se studiem hry na kontrabas se věnoval i hře na příčnou flétnu v orchestru Junior Beskydská muzika pod vedením Zdeňka Valy. V roce 2008 zakončil maturitní zkouškou obor elektronické počítačové systémy, který studoval na Střední škole informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm. V letech 2008–2014 byl Lukáš studentem v kontrabasové třídě profesora Jana Krčka Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, souběžně také studoval na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v Ostravě obor Matematika a hudební výchova. Od roku 2013 vyučuje kontrabas na Lidové konzervatoři a múzické škole v Ostravě, od roku 2014 také na ZUŠ v Rožnově pod Radhoštěm, kde jeho žáci dosahují úspěchů. V současné době je krom výuky kontrabasu zaměstnán jako pedagog matematiky, hudební a dramatické výchovy na soukromé SOŠ AHOL v Ostravě Vítkovicích. Lukáš působí v celé řadě cimbálových muzik, k nejvýznamnějším spolupracím patří účinkování s ostravskou Cimbálovou muzikou TECHNIK Jana Rokyty, s muzikou KOSÁR Petra Valy či s frenštátskou cimbálovou muzikou RADEGAST.

JIŘÍ POSPĚCH viola

Své první hudební zkušenosti získával na Základní umělecké škole Leoše Janáčka v Havířově, kde se učil hře na housle a klavír (1994–2007). Od roku 1996 působil v havířovském folklorním souboru VONIČKA pod vedením Jiřího Slavíka. Již v roce 2007 založil (rovněž v Havířově) svou vlastní cimbálovou muziku JAGÁR, ve které působí dodnes jako umělecký vedoucí a primáš. V letech 2009–2013 studoval obor Muzikologie na Univerzitě Palackého v Olomouci, od roku 2011 rovněž souběžně studuje na olomoucké Konzervatoři Evangelické akademie obory housle a viola. Své první pedagogické zkušenosti uplatňuje Jiří v cimbálové muzice VONIČKA, vyučuje rovněž skupinovou hru na hudební nástroje (housle, viola, violoncello, kontrabas, cimbál, flétna, klarinet) a organizuje hudební akce pro děti jako například letní uměleckou školu, koncerty či společenské akce. Jiří Pospěch spolupracuje s muzikanty a kapelami různých žánrů a kromě hry na housle a violu ovládá i hru na kytaru.