Její interpretaci označují kritici a posluchači jako hudebně naléhavou, důslednou a zcela přesvědčivou. Oceňována je její perlivá technika, stylová čistota a hluboká muzikálnost. Z koncertních výkonů Elišky Novotné vyzařuje potěšení ze hry a radost ze života. Debutovala provedením Mendelssohnova Klavírního koncertu g moll v Tonhalle v Zürichu (1998) a ve Dvořákově síni pražského Rudolfina (2000). Již předtím absolvovala turné s Janáčkovou filharmonií Ostrava ve Španělsku (1996), kde hrála Beethovenův Klavírní koncert G dur. Tato vystoupení navazovala na její ocenění v mnoha národních i mezinárodních interpretačních soutěžích. Za těmito úspěchy stojí spolupráce s významnými pedagogy Martou Toaderovou a Ivanem Klánským, který Elišku provázel během studií na Akademii múzických umění v Praze a na dvouletém studijním pobytu ve švýcarském Luzernu. Vedle koncertní činnosti se Eliška Novotná průběžně věnuje nahrávání. Pro Český rozhlas natočila řadu skladeb sólových i komorních. Její láska ke komorní hudbě ji předurčuje jako ideální partnerku instrumentalistům i zpěvákům. Na kontě má řadu sólových i komorních CD. Kromě sólové a komorní činnosti Eliška Novotná vyučuje hru na klavír na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Hře na housle se začala věnovat v pěti letech. Ostravskou konzervatoř navštěvovala v houslové třídě Ladislava Gořuly, ve studiích pokračovala na Ostravské univerzitě pod vedením prof. Zdeňka Goly. Absolvovala rovněž mistrovské kurzy u Eduarda Grače. Jako sólová a komorní hráčka se předvedla publiku doma i v zahraničí (Polsko, Slovensko, Anglie, Německo, Francie, Skandinávie, Slovinsko). Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. V roce 2016 společně s Eliškou Novotnou a Alfredem Strejčkem v rámci projektu Shakespeare Ostrava 2016 natočila CD Shakespeare a hudba a v roce 2017 pak CD Krajinou domova. Je organizátorkou ostravského kulturního dění, spoluzakladatelkou a členkou realizačních týmů mezinárodních hudebních festivalů – Svatováclavský hudební festival a Musica pura, zakladatelkou a organizátorkou Cyklu komorních koncertů v Českém rozhlasu Ostrava. Kromě komorní hry se věnuje také pedagogické činnosti a hudebním projektům pro děti.