Klavírní duo Tomáš Vrána a Andrzej Molin vzniklo… náhodou. Seznámili se v 1. ročníku Hudebního gymnázia v Ostravě (gymnázium existovalo v rámci Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě v letech 2007–2015). A jak bylo na klavírním oddělení zvykem, cvičili oba na jedné třídě na dva klavíry, každý své skladby. Jednoho z nich napadlo, že by mohl toho druhého improvizačně doprovodit na druhý klavír ve skladbě, která byla určena ovšem pro jeden klavír. Nebo mu na druhý klavír odpovědět (ve smyslu předvětí, závětí) či doplnit jeho hudební myšlenku. A tak začala jejich klavírní spolupráce – improvizace.

Vytvořili představení, které posluchače poučuje o hudbě. Zvolili téma Dějiny hudby. Vybrali fakta o různých hudebních obdobích, skladatelích, perličky z jejich životů, jejich nejznámější skladby a další souvislosti. Vznikl tak výchovný hudebně-dramatický projekt (představení) Dějiny hudby v kostce. V tomto díle pomocí hudby, slova a hereckého projevu vypráví o významných osobnostech hudebních dějin od pravěku do současnosti. Tyto osobnosti jsou známy rovněž hudebně méně vzdělanému publiku. Premiéra se konala 28. září 2011 v Národním domě v Těšíně v Polsku.

Koncerty mohou zaznít v jazyce českém i polském.