Někteří lidé rozdělují hudbu do škatulek a říkají: ta je lepší, ta je horší, ta za nic nestojí. Pak se stane, že staví druhy hudby proti sobě, že vytvářejí mezi různými hudebními obory hranice. Zlozvykem "škatulkování" bývají často nakaženi i mladí lidé a to vede k jednostrannosti a omezenosti zájmů. Cílem pořadu je vzbudit zájem o kvalitní produkce různých druhů hudby.

Výchovně vzdělávací pořad pro žáky 5. - 7. tříd ZŠ

Délka pořadu cca 60 min.