je absolventem Fakulty umění Ostravské univerzity, kde studoval v oboru Hra na klavír pod vedením doc. Xenie Hranické a MgA. Ivo Kahánka, Ph.D. Během studia absolvoval stáž na Hudební akademii v Katowicích ve třídě prof. Moniky Sikorské – Wojtacha. Již od dětství se účastnil národních i mezinárodních klavírních soutěží, ze kterých si často odvezl ocenění (např. Amadeus, Prague Junior Note, Beethovenův Hradec, Soutěž konzervatoří, Concorso Pianistico Internazionale Roma, Schubertův Jeseník a jiné). Řadu let se také úspěšně věnuje komorní hře – především v rámci klavírního dua. Pro jeho umělecký rozvoj byly nesmírně obohacuj&i acute;c& iacute; rovněž mistrovské kurzy u E. Indjice, P. Jasmina, J. Stompela, A.Jasińského, M. Primačenko, I. Klánského, M. Tugendliebové ad. Od roku 2011 je korepetitorem tanečního, dechového a hudebně-dramatického oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. V současné době je také odborným asistentem korepetice na katedře dechových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity. Je pravidelně zván jako koreptitor na interpretační kurzy a masterclassy v oblasti klasické hudby. Dále také působí jako hráč na klávesové nástroje v multižánrové oblasti (pop, funky, folk, jazz). Spolupracoval s interpery, institucemi a kapelami jako jsou Kristína (S K), Ella a Band Adama Malíka, Václav Fajfr, Česká televize ad.