Liselotte Rokyta po základním dvouletém studiu u Damiana Lucy studovala Panovu flétnu u mezinárodně uznávaného rumunského virtuóza Nicolae Pîrvu na Conservatoriu v Hilversumu a na “Hoge School der Kunsten” v Amsterdamu (Nizozemí). Během studia absolvovala mistrovské kurzy u Simiona Stanciu a Gheorghe Zamfira. Několikrát také navštívila Rumunsko za účelem osvojení si autentické hry na Panovu flétnu a patří v současné době mezi nejvýznamnější nerumunské interprety, kteří ovládají rumunský styl hry na Panovu flétnu. V rámci studia rumunského jazyka a literatury na Amsterdamské Universitě absolvovala Liselotte v roce 1997 tříměsíční stáž v oblasti Maramureş (Severní Rumunsko) a zabývala se zde výzkumem dosud neprobádané folklórní vokální formy "Hora cu noduri". Hudební a spirituální zážitky z tohoto období inspirují Liselotte při muzicírování dodnes. Liselotte spolupracuje pravidelně s předním kanadsko-nizozemským varhaníkem André Knevelem, se kterým koncertuje v Nizozemí, Kanadě a USA. Dále spolupracuje se známými varhaníky Martinem Mansem (Nizozemí) a Jaroslavem Tůmou (Česká Republika) a koncertuje v České Republice, Slovenské Republice, Německu, Švýcarsku a Jihoafrické Republice. Se svým manželem Janem Rokytou vytvořila Liselotte netradiční nástrojové duo spojením Panovy flétny a cimbálu. Koncertní program manželů Rokytových obsahuje jak folklórní hudbu východní Evropy, tak i transkripce a původní skladby pro tuto nástrojovou kombinaci (např. “Syrinx” en “Claire de lune” Claude Debussyho a transkripce skladeb Bély Bartóka). V době adventu je Liselotte častým hostem nizozemských pěveckých sborů, se kterými vystupuje jako sólista. Od roku 2007 vyučuje Liselotte hru na Panovu flétnu v rámci svých soukromých kurzů v Nizozemí, České Republice a Kanadě. Kromě instrumentálních výkonů je Liselotte také nadaným řečníkem a průvodcem koncertů. Liselotte je od roku 2008 diplomovaným “Vinologem” Nizozemské Vinné Akademie (Wijnacademie) a stála spolu s Janem Rokytou u zrodu hudebně-vinných večerů pro podniky i pro soukromé osoby. Program “Hudební historie vína”, na kterém má Liselotte zásadní sólový podíl, byl v minulých letech s úspěchem prezentován při různých příležitostech v Nizozemí (Rabobank). Od roku 2009 vlastní Liselotte rovněž takzvaný “Advanced Certificate”, mezinárodně uznávaný diplom Britské organizace Wine&Spirit Education Trust (WSET).