BENDA QUARTET má od svého vzniku v roce 2012 na svém kontě již celou řadu uměleckých úspěchů. Za výrazný mezník lze považovat koncert uskutečněný 7. dubna 2014 v rámci komorní abonentní řady jubilejní 60. sezóny Janáčkovy filharmonie Ostrava. Tento koncert sklidil u obecenstva velký ohlas a také byl zaznamenán Českým rozhlasem. Na podzim 2014 se pak soubor několika recitály zapojil do rozsáhlého projektu pořádaného agenturou Janáčkův máj pod názvem Česká hudba na zámcích severní Moravy a Slezska, z čehož vznikl i televizní záznam . Rok 2015 byl pro Benda Quartet po umělecké stránce opět velmi výrazný, což mj. dokládá účast na několika mezinárodních festivalech (MHF Janáčkovy Hukvaldy, Mahlerova Jihlava, Svatováclavský hudební festival). Svou koncertní činnost kvarteto rozšířilo i o studiové natáčení, zejména pro Český rozhlas, kde např. v listopadu 2015 vznikla nahrávka Smyčcového kvartetu č. 1 Leoše Janáčka. Tato spolupráce i nadále úspěšně pokračuje dalšími projekty.
Jedním z uměleckých vrcholů roku 2016 byla účast na 41. mezinárodním festivalu Janáčkův máj, kde se Benda Quartet představil po boku vyn ikaj&iac ute;cího berlínského souboru Vogler Quartett v provedení Mendelssohnova oktetu op. 20.
Benda Quartet se zabývá také interpretací soudobé skladatelské tvorby, opakovaně účinkuje v projektu Janáčkova máje „Generace“. Umělecky též spolupracuje s Tvůrčím centrem Ostrava v rámci festivalu soudobé hudby Hudební současnost, kde např. v listopadu 2015 provedl v premiéře smyčcový kvartet Jana Grossmanna. Na Hudební současnosti kvarteto znovu úspěšně účinkovalo i v roce 2016. Pestrou dramaturgickou nabídku dále obohacují koncerty a workshopy speciálně zaměřené na děti a mládež.
V roce 2016 bylo kvarteto opakovaně přizváno k účinkován& iacute; s Janáčkovou filharmonií Ostrava v abonentním rodinném koncertním cyklu. Kooperace pokračuje i nadále v podobě účasti na různých vzdělávacích projektech JFO. V červnu 2017 se kvarteto představilo na zahajovacím koncertě mezinárodního festivalu a interpretační soutěže Beethovenův Hradec, kde mimo svůj tradiční repertoár předneslo ve spolupráci s Jiřím Vodičkou, Martinou Bačovou a dalšími renomovanými českými umělci Mendelssohnův oktet. Podzim 2017 kvarteto jakožto rezidenční soubor projektu pořádaného agenturou Janáčkův máj k příležitosti 750. výročí založení města Ostravy věnovalo nastudování a představení kompozic předních ostravských hudebních skladatelů současnosti v r&aa cute;mci série koncertů konaných v zámečku Ostrava-Vítkovice. V lednu 2018 bude soubor debutovat v cyklu komorních koncertů ČSKH v sále B. Martinů v Praze. V květnu 2018 se pak opět objeví v rámci komorní řady koncertů JFO, kde zahraje díla D. Šostakoviče, I. Stravinského, E. Dřízgy a A. Dvořáka. Na jaře 2018 se kvarteto ještě představí na festivalu Forfest a bude koncertovat v Polsku.

Složení:

Jakub Černohorský – housle
Petr Grabovský – housle
Petr Benda – viola
Tomáš Svozil – violoncello