Komorní orchestr Camerata Janáček vznikl na sklonku roku 1998. Tvoří jej 13 hudebníků, předních hráčů Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Charakteristickými rysy hudebního projevu tělesa jsou nejen precizní technické vypracování a tónová kultura, ale především svěží muzikalita. Tyto kvality orchestr pravidelně prokazuje na svých koncertech v České republice i v zahraničí. Camerata Janáček vystoupila na řadě domácích i zahraničních hudebních festivalů, opakovaně se představila v komorních cyklech České filharmonie a Českého spolku pro komorní hudbu při ČF ve Dvořákově síni pražského Rudolfina. Orchestr koncertoval v Jižní Koreji (turné 1998), Rakousku (1999), Itálii (2000), Španělsku (dvě velká turné 2000,2002), pravideln ě vystu puje v Polsku (2003, od r. 2005 takřka každoročně), Belgii ( turné 2006, 2009, 2013) a Holandsku (koncerty v komorní řadě Amati Ensemble Maastricht-2006, 2012, 2013), spolupracoval s významnými sólisty českými, například s kytaristou Lubomírem Brabcem, houslisty Pavlem Šporclem, Václavem Hudečkem, Ivanem Ženatým, Jiřím Vodičkou, cellisty Petrem Nouzovským, Jiřím Hanouskem, sopranistkou Martinou Jankovou, klavíristou Martinem Kasíkem, Lukášem Vondráčkem, klarinetistou Igorem Františákem, ale i se zahraničními sólisty (Viktoria Jagling-Finsko-cello, Gil Sharon-Holandsko-housle, Nataša Veljkovič-Srbsko-klavír, Charlotte de Rothschild-Velká Británie-soprán a další).
Po úspěchu prvního CD se symfoniemi vlámského klasika Pietera van Maldereho (r. 2000) vydala v r. 2006 Camerata Janáček své v pořadí druhé, tentokrát profilové CD nazvané „Dvě velká M“, kde uvádí v konfrontaci skladby W.A. Mozarta a B. Martinů. Třetím projektem v řadě CD Cameraty byla nahrávka klavírních koncertů Josepha Haydna vydaná rakouskou firmou GRAMOLA u příležitosti Haydnova roku 2009 (sólistka Nataša Veljkovič, Rakousko-Srbsko). Zatím posledním počinem v oblasti nahrávek je CD obsahující dva rané koncerty Felixe Mendelssohna-Bartholdyho. (Sólisty jsou houslistka Martina Bačová a klav&iacu te;rista Martin Kasík).
Umělecký vedoucí Cameraty Janáček, ostravský rodák Pavel Doležal patří ke střední generaci českých houslistů. Již během studií (Janáčkova konzervatoř v Ostravě, AMU v Praze) na sebe upozornil úspěchy v několika národních i mezinárodních interpretačních soutěžích (např. dvojnásobné vítězství v mezinárodní soutěži Beethovenův Hradec.) Pavel Doležal působí v Janáčkově filharmonii Ostrava, kde zastává funkci koncertního mistra a kromě toho se pravidelně věnuje komorní a příležitostně sólové hře. Jako koncertní mistr a komorní hráč absolvoval řadu koncertn&ia cute;ch turné jak po Evropě, tak po Asii (Japonsko, Jižní Korea, Taiwan, Čína) severní Americe (USA) a Austrálii.