Nový neostřelý pohled na interpretaci hudby bouřlivého baroka a galantního kalsicismu v podání dvou výjímečných hudebních osobností fagotisty Martina Petráka a cembalisty Filipa Dvořáka, je jedinečným hudebním zážitkem. Oba se specializují především na komorní hudbu a jsou často zváni ke spolupráci s mnoha špičkovými barokními soubory.

Složení:

Martin Petrák

Fagotista Martin Petrák je zakladatelem a uměleckým vedoucím Haydn Ensemblu.
Má široké spektrum zkušeností v interpretaci historické a moderní hudby. Již od devíti let se věnuje sólové a komorní hře, kterou následně rozvíjel pod vedením prof. J. Řezáče (České noneto) na Pražské konzervatoři.
Během studií na konzervatoři se zúčastnil v roce 1999 hudebních kurzů Szandora Végha pod vedením fagotisty Sergia Azzoliniho a hobojisty Maurice Bourgua. Následně pokračoval ve studiích na pražské Akademii múzických umění ve třídě prof. F. Hermana (Ars rediviva, Česká filharmonie) a J. Seidla (Collegium Musicum Pragense, Česká filharmonie), kde se začal věnovat poučené interpretaci pod vedením vynikajícího hudebníka – varhaníka Lukáše Vendla (Harmonia delectabilis). V bakalářské diplomové práci na HAMU se věnoval studiu vývoje, výroby a raného repertoáru pro barokní fagot.
Po ukončení studií se v roce 2005 stal členem prvního orchestru v České republice České filharmonie.
V roce 2006 založil se zpěvákem Markem Šulcem (Schola Pragensis) instrumentálně-vokální projekt zaměřený na barokní hudbu Musika Antiq[Aria], který vyvrcholil provedením Bachovy kantáty Ich will den Kreuzstab gerne tragen BWV 56 pro sólový bas, sbor a orchestr. Soubor nahrál několik snímků věnovaných hudbě A. Vivaldiho, G. Händela, W. A. Mozarta, F. I .A. Tůmy a dalších. V roce 2008 založil instrumentální soubor VENTI DIVERSI ensemble, v němž zúročil své zkušenosti z předchozí spolupráce s umělci ze souboru MA/A/ a se kterým na podzim 2008 vydal své debutové CD s dílem G. Ph. Telemanna La Putain, které získalo ocenění The Prague Post Nejlepší¬ CD roku 2008. Soubor se v průběhu let představil na mnoha prestižních českých i zahraničních festivalech (Lípa Musica, Svatováclavský hudební festival, Ars Antiqua Europae in Via Gothica na Slovensku atd.) s dílem J. S. Bacha (Braniborské koncerty), J. D. Zelenky (Trio sonáty), A. Vivaldiho (Sinfonia), G. Händela (Vodní hudba). Posledním nahrávacím počinem souboru je dvojalbum CD Liturgický rok, které obsahuje díla českého skladatele F. X. Thuriho vztahující se k církevnímu liturgickému roku. CD vyšlo v roce 2015.
Martin Petrák je členem několika komorních souborů: Trio DuBois, PhilHarmonia Octet, Juventus Quintet a další.
Od roku 2011 je odborným asistentem Fakulty umění Ostravské univerzity.
Martin Petrák je také zakladatelem a uměleckým ředitelem jazzového festivalu v Havlíčkově Brodě FESTJAZZ.

Filip Dvořák - cembalo

Vystudoval klavír na Konzervatoři Brno. V následujícím období jeho zájem směřoval ke studiu cembalové hry a autentické interpretace staré hudby na Hudební fakultě AMU ve třídě prof. G. L. Mrázkové a generálbasu pod vedením Václava Lukse. Dva roky studoval na Vysoké hudební škole v Lipsku.
Je vyhledávaným hráčem bassa continua a zakladatelem barokního souboru Hipocondria ensemble. Spolupracuje s mnoha soubory staré hudby, jako například Collegium 1704, Musica Florea, Ensemble Inégal, Venti Diversi. Dále je pravidelným hostem Filharmonie Pardubice, Hradec Králové, Plzeň. Spolupracuje se členy České filharmonie v různých komorních projektech. V posledních letech intenzivně koncertuje se zobcovým flétnistou a dirigentem Jakubem Kydlíčkem pod hlavičkou Concerta Aventina. Stejně významná je spolupráce s vynikajícím houslistou a skladatelem Jiřím Sychou. Od roku 2014 vyučuje na Konzervatoři Teplice, výsledkem čehož je mimo jiné i vznik komorního seskupení Musica Filipika. Filip Dvořák vyhledává rovněž hudební žánry na pom ez&iacut e; klasické a jazzové hudby. Je zakladatelem jazz-barokní formace Transitus Irregularis.
Intenzivně se rovněž zabývá stavbou cembal v cembalářské dílně F. Vyhnálka.