Colour Bass Duo bylo založeno v roce 2006 klarinetistou a basklarinetistou Jiřím Porubiakem a klavíristou Lukášem Michlem. Ke vzniku souboru vedl oba hudebníky zájem pokračovat v propagaci basklarinetu jako sólového nástroje, podobně jako se o to do té doby s úspěchem snažili členové Due Boemi di Praga, basklarinetista Josef Horák a klavíristka Emma Kovárnová.
Jiří Porubiak i Lukáš Michel jsou nejen vynikajícími sólovými hráči, ale disponují také citem a smyslem pro hru komorní. Jejich umělecká spolupráce započala již na Ostravské univerzitě, kde studovali pod vedením předních pedagogů, klarinetisty doc.Valtra Vítka a klavíristy prof.Rudolfa Bernatíka. Za dobu činnosti soubor absolvoval řadu vystoupení v České republice (např. Vysoké nad Jizerou, Napajedla, Karviná, Zlín, Nejdek, Jirkov, Cheb, Chomutov, Mariánská Týnice, Ostrava a jiné). Mezi nejvýznamnější počiny patří např. premiéra Koncertu pro basklarinet a orchestr skladatele Aleše Pavlorka ve spolupr&aacu te;ci s& nbsp;Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín nebo premiéra Double concerta pro basklarinet, klavír a orchestr téhož autora s Janáčkovou filharmonií Ostrava (2013) a repríza s Filharmonií Bohuslava Martinů Zlín (2014).
Ve svém repertoáru pro koncertní vystoupení má Colour Bass Duo především skladby, které byly komponovány přímo pro basklarinet a klavír, ale také řadu kompozic původně určených klavíru (případně jinému klávesovému nástroji dané doby) a některému z dechových nebo smyčcových nástrojů. Mezi originály pro basklarinet a klavír najdeme skladby R.Boehma, Ch.Hobbse, E.Bozzy, D.Brossého, A.Pavlorka, I.Shekova, A.Háby a dalších. K dalším interpretovaným autorům patří B.Martinů, J.Novák, L.Sluka, L.Janáček, A.Dvořák, M.Štědroň, P.Hindemith, H.Eccles a jiní.

Účinkují:

Jiří PORUBIAK - basklarinet

Narodil v Ostrově nad Ohří, kde získal základy klarinetové hry ve třídě učitele Vlastislava Mareše. Je absolventem Konzervatoře v Teplicích v Čechách z klarinetové třídy prof.Miroslava Malečka. Po úspěšném studiu na konzervatoři pokračoval v Institutu pro umělecká studia Ostravské university ve třídě doc.Valtra Vítka, které zakončil sólovým koncertem s Janáčkovou filharmonií Ostrava
Po absolutoriu v Ostravě byl přijat do Filharmonie Bohuslava Martinu (FBM), kde působí doposud.
Během svých studií se zúčastnil řady interpretačních klarinetových a basklarinetových kurzů (Žirovnice, Kostelec nad Černými lesy, Telč, Ostrava, Brno aj.), a také soutěží – Soutěž konzervatoří (3.místo), účast v 1.kole Pražského jara, The First Henri Selmer Bass Clarinet Competition in Rotterdam (2.místo).
V současné době se specializuje na netradiční sólový nástroj jako je basklarinet.Doposud provedl již řadu sólových recitálů se souborem Colour Bass Duo (basklarinet, klavír).
Dne 1.3.2007 premiéroval basklarinetový koncert Aleše Pavlorka za doprovodu Filharmonie Bohuslava Martinů pod taktovkou Jakuba Hrůši a následně natočil se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu v Praze ( duben 2008 ). Dále koncert zazněl se Severočeskou filharmonií Teplice (duben 2011), Karlovarským symfonickým orchestrem (duben 2012).

Lukáš MICHEL - klavír

se narodil v Karviné, kde získal základy klavírní hry v Lidové škole umění ve třídě paní učitelky Danuty Cechlové. V letech 1990-1996 byl posluchačem Konzervatoře v Ostravě v klavírní třídě prof. Milady Šlachtové a Moniky Tugendliebové, pod jejichž vedením se zúčastnil mnoha celostátních i mezinárodních soutěží, např. Virtuosi per musica di pianoforte v Ústí nad Labem, Chopinovy soutěže v Mariánských Lázních či Soutěže o Cenu Beethovenova Hradce v Hradci nad Moravicí.
Jako vedlejší obor studoval také dirigování, které ukončil absolventským koncertem se školním sborem.
Od roku 1996 studoval klavírní hru na umělecko-pedagogické katedře Ostravské univerzity u Prof. Rudolfa Bernatíka. V průběhu vysokoškolského studia získal kupř. Cenu za nejlepší provedení díla Leoše Janáčka na Soutěži o Cenu Beethovenova Hradce nebo 3.cenu na soutěži Česko-anglické nadace v Londýně. Univerzitní studium zakončil koncertem s Janáčkovou filharmonií Ostrava a sólovým recitálem z děl F.Liszta, F.Chopina, L.Janáčka a M.Ravela.
Od roku 1997 se často věnuje komorní hře a korepetici mládežnického sboru Permoník působícího při Základní umělecké škole v Karviné. Jako sólista i korepetitor vystupoval v řadě zemí Evropy (Německu, Polsku, Rakousku, Velké Británii), USA, Japonsku a Číně. Od roku 2000 působí také jako pedagog klavírní hry a korepetice na Janáčkově konzervatoři v Ostravě a korepetuje studenty Institutu pro umělecká studia Ostravské univerzity.
Od podzimu téhož roku je zároveň studentem externí formy doktorandského studia v oboru hudební interpretace - klavír na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě, kde je jeho hlavní školitelem Prof. Stanislav Zamborský.
Od srpna 2007 je vedoucím Katedry klávesových nástrojů Fakulty umění Ostravské univerzity, kde se věnuje výuce hry na klavír a klavírním korepeticím.
Repertoár skladeb uváděných na koncertech obsahuje zejména sonáty vídeňských mistrů J.Haydna, W.A.Mozarta a L.van Beethovena, dále F.Chopina, F.Liszta, J.Brahmse a především českých skladatelů 20.století L. Janáčka, B. Martinů, J. Nováka, K. Slavického a dalších.