Cílem pořadu není podat v rámci koncertu ucelený a vědecký pohled na Bacha, ale nabídnout posluchačům myšlenky, které je přivedou k chápání Bacha jako člověka, který chodil po této zemi a zároveň vzhlížel k Bohu. Koncert je určen pro široké publikum, které je naladěno na vnímání krásné hudby a inspirativního slova, nepotřebuje vědecká zdůvodnění, inovativní modely ani racionální berličky v prožívání a vnímání pocitů, které se odrážejí v Bachově hudbě. Chtějí se otevřít tomu lidskému i tomu duchovnímu, co obsahuje. V pořadu zazní skladby J. S. Bacha [Knížka pro Annu Magdalénu Bachovou – výběr, Toccata a Fuga e moll, Temperovaný klavír – výběr, Houslové sonáty pro housle a klavír – výběr] a texty z knihy Malá kronika Anny Magdalény Bachové od E. Meynellové.

Účinkují:

Tat’jana Medvecká – slovo

Česká divadelní, filmová, dabingová a rozhlasová herečka se po zakončení studia na DAMU (v roce 1975) stala členkou Činohry Národního divadla, kde účinkuje dodnes. Za tu dobu zde vytvořila víc než 80 rolí rozmanitých typů a žánrů. Od antické tragédie přes českou klasiku až třeba po kabaretní roli Margaret Thatcherové v Audienci u královny, v současnosti nejžádanějším titulu Stavovského divadla. Jako host vystupuje i v jiných pražských divadlech (Rokoko, Divadlo Viola). Za svoje divadelní herectví byla dvakrát odměněna Cenou Thálie (v roce 2000 a 2002). Věnuje se práci v dabingu i rozhlase. Nejčastěji svůj hlas propůjčuje americké herečce Susan Sarandonové. V roce 1997 jí byla za dabing udělena Cena Františka Filipovského. Byla několikrát nominována na ocenění Neviditelný herec a třikrát v této rozhlasové anketě zvítězila, je i držitelkou rozhlasové Thálie za rok 2013. Rovněž se jí dostalo ocenění i za nejlepší interpretaci audioknihy Himmlerova kuchařka. Ve filmu na sebe poprvé upozornila v komedii Oldřicha Lipského „Marečku, podejte mi pero!“ Hrála v celé řadě televizních inscenací. Je držitelkou Českého lva za vedlejší roli ve filmu Dům. Za tentýž film obdržela i cenu „Slnko v sieti“. Z posledních počinů uveďme např. roli Wilhelminy von Mattoni , manželky hlavního hrdiny televizního seriálu Mattoni.

Eliška Novotná – klavír

Vystudovala klavír na ostravské konzervatoři pod vedením Marty Toaderové a na AMU v Praze u Prof. Ivana Klánského. V letech 1996 až 1998 absolvovala studijní stáž ve švýcarském Luzernu, kde získala diplom s vyznamenáním. Obdržela přední ocenění na mnoha národních i mezinárodních soutěžích. Eliška Novotná koncertuje po celé České republice, v Evropě a USA. Vystupovala s našimi i zahraničními orchestry, významná je její spolupráce s Českým rozhlasem. Vyučuje klavírní hru na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Halina Františáková – housle

Hře na housle se začala věnovat v pěti letech. Ostravskou konzervatoř navštěvovala v houslové třídě Ladislava Gořuly, ve studiích pokračovala na Ostravské univerzitě pod vedením prof. Zdeňka Goly. Absolvovala rovněž mistrovské kurzy u Eduarda Grače. Jako sólová a komorní hráčka se předvedla publiku doma i v zahraničí (Polsko, Slovensko, Anglie, Německo, Francie, Skandinávie, Slovinsko). Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. V roce 2016 společně s Eliškou Novotnou a Alfredem Strejčkem v rámci projektu Shakespeare Ostrava 2016 natočila CD Shakespeare a hudba a v roce 2017 pak CD Krajinou domova. Je organizátorkou ostravského kulturního dění, spoluzakladatelkou a členkou realizačních týmů mezinárodních hudebních festivalů – Svatováclavský hudební festival a Musica pura, zakladatelkou a organizátorkou Cyklu komorních koncertů v Českém rozhlasu Ostrava. Kromě komorní hry se věnuje také pedagogické činnosti a hudebním projektům pro děti.