Od baroka po současnost putují v čase interpretky souboru Musica a tre se svými nástroji – klavírem, houslemi a Panovou flétnou. V této nevšední kombinaci projdou nejen časem, ale nabízí i setkání s různými osobnostmi v různých zemích, jejich vzájemné inspirace i poučení a skrz své nástroje hlavně nadčasovost jejich děl k radosti posluchačů. Barevně, dramaturgicky i stylově je koncert pro návštěvníky koncertu osvěžujícím zážitkem.

Složení:

Liselotte Rokyta – Panova flétna

V současné době patří mezi nejvýznamnější nerumunské interprety, kteří ovládají rumunský styl hry na Panovu flétnu. V rámci studia rumunského jazyka a literatury na Amsterdamské Universitě absolvovala Liselotte v roce 1997 tříměsíční stáž v oblasti Maramureş (Severní Rumunsko) a zabývala se zde výzkumem dosud neprobádané folklórní vokální formy “Hora cu noduri”. Hudební a spirituelní zážitky z tohoto období ji inspirují při muzicírování dodnes. Od roku 2007 vyučuje Liselotte hru na Panovu flétnu v rámci svých soukromých kurzů v Nizozemí, České Republice a Kanadě.

Eliška Novotná – klavír

Vystudovala klavír na ostravské konzervatoři pod vedením Marty Toaderové a na AMU v Praze u Prof. Ivana Klánského. V letech 1996 až 1998 absolvovala studijní stáž ve švýcarském Luzernu, kde získala diplom s vyznamenáním. Obdržela přední ocenění na mnoha národních i mezinárodních soutěžích. Eliška Novotná koncertuje po celé České republice, v Evropě a USA. Vystupovala s našimi i zahraničními orchestry, významná je její spolupráce s Českým rozhlasem. Vyučuje klavírní hru na Fakultě umění Ostravské univerzity.

Halina Františáková – housle

Hře na housle se začala věnovat v pěti letech. Ostravskou konzervatoř navštěvovala v houslové třídě Ladislava Gořuly, ve studiích pokračovala na Ostravské univerzitě pod vedením prof. Zdeňka Goly. Absolvovala rovněž mistrovské kurzy u Eduarda Grače. Jako sólová a komorní hráčka se předvedla publiku doma i v zahraničí. Pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem. V roce 2016 společně s Eliškou Novotnou a Alfredem Strejčkem v rámci projektu Shakespeare Ostrava 2016 natočila CD Shakespeare a hudba a v roce 2017 pak CD Krajinou domova.