Klavírní duo Tomáš Vrána a Andrzej Molin vzniklo… náhodou. Seznámili se v 1. ročníku Hudebního gymnázia v Ostravě (gymnázium existovalo v rámci Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě v letech 2007–2015). A jak bylo na klavírním oddělení zvykem, cvičili oba na jedné třídě na dva klavíry, každý své skladby. Jednoho z nich napadlo, že by mohl toho druhého improvizačně doprovodit na druhý klavír ve skladbě, která byla určena ovšem pro jeden klavír. Nebo mu na druhý klavír odpovědět či doplnit jeho hudební myšlenku. A tak začala jejich klavírní spolupráce – improvizace. Řekli si, že by chtěli zkomponovat skladbu, ve které by zazněly známé skladby a kterou by mohli pobavit nejen sebe, ale i posluchače. Jako „téma“ vybrali ruskou lidovou píseň „Kaťuša“ a přidali k ní fragmenty dalších známých kusů. Skladba původně vznikla pro dva klavíry. Celek pak upravili do sonátové formy a na světě byla první věta Koncertu pro dva klavíry a čtyři ruce v úpravě pro jeden klavír (a čtyři ruce). Tuto větu pojmenovali Poněkud neklidná. Poprvé ji zahráli na společném koncertě v roce 2009. Postupem času vznikla i druhá (Tichá) a třetí věta (Míchaná) jmenovaného koncertu. A tak to začalo...

Na společných koncertech hrávají skladby klasických autorů - sólové i čtyřruční, případně pro dva klavíry, také vlastní aranžmá skladeb z oblasti artificiální i nonartificiální hudby, melodie z filmů apod.